56
68

Libertas Scorzè Vs Pall. Vigodarzere

# Pall. Vigodarzere Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO Ff Fs PR PP Ass St Min
  Andrigo Paolo
guardiaU15
10 - - - - - - - - - - - - - - -
  Bacchin Lorenzo
centroU15
5 - - - - - - - - - - - - - - -
  Bano Gianfranco
U15
0 - - - - - - - - - - - - - - -
  Barioli Matteo
U15
6 - - - - - - - - - - - - - - -
  Chiti Leonardo
ala forteU15
2 - - - - - - - - - - - - - - -
  Cocchi Fabio
guardiaU15
16 - - - - - - - - - - - - - - -
  Libralon Michael
guardiaU15
1 - - - - - - - - - - - - - - -
  Lissandron Giovanni
playU15
2 - - - - - - - - - - - - - - -
  Meneghetti Matteo
playU15
20 - - - - - - - - - - - - - - -
  Ortolani Alessandro
ala forteU15
0 - - - - - - - - - - - - - - -
  Passarin Giacomo
playU15
3 - - - - - - - - - - - - - - -
  Pigozzo Nicola
playU15
3 - - - - - - - - - - - - - - -
Totale68 - - - - - - - - - - - - - - -
Trovaci anche su:
Playbasket.it su Facebook Playbasket.it su Twitter Playbasket.it su Youtube
Passa alla versione desktop